Privaatsustingimused

Isikuandmete vastutav töötleja on AS Colordia (registrikood 10514361, aadress Saekoja 36a, 50107 Tartu), 
e-post: colordia@colordia.ee. 

1. Milliseid isikuandmeid ja kuidas veebilehel töödeldakse

Teenused ja tooted
Veebilehe www.colordia.ee kaudu pakutakse teenuseid ja tooteid, mille raames töödeldakse ka isikuandmeid. Selliste isikuandmete töötlemine toimub vastavalt andmekaitsetingimustele, mis avaldatakse Teile konkreetse teenuse või toote pakkumise tingimustes.

Ühenduse võtmine veebilehe kaudu
Kui võtate meiega ühendust meie veebilehel avaldatud vormi või kontaktandmete kaudu, töötleme Teie isikuandmeid nagu nimi, e-posti aadress ja Teie poolt saadetud kirjas esitatud muu sisu. Isikuandmete töötlemise eesmärgiks on Teie teatega tutvumine ja sellele vastamine ning õiguslikuks aluseks on õigustatud huvi või lepingu ettevalmistamine. Isikuandmeid töötlevad meie töötajad, kelle ülesandeks on klientidega suhtlemine. Isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kui see on vajalik suhtluseks või võimaliku õigusvaidluse lahendamiseks.

2. Teie õigused seoses isikuandmete töötlemisega

Tulenevalt andmekaitse üldmäärusest on inimesel õigus oma isikuandmetega tutvuda ja saada enda isikuandmetest koopia, õigus nõuda enda isikuandmete ülekandmist teisele vastutavale töötlejale, õigus nõuda enda isikuandmete kustutamist, parandamist või täiendamist ja isikuandmete töötlemise piiramist. Need õigused ei ole piiramatud. Näiteks ei kustuta AS Colordia isikuandmeid, mille säilitamist nõuab seadus või mis on vajalikud õiguslike nõuete esitamiseks või kaitsmiseks.

Nende õiguste kasutamiseks palub AS Colordia võtta ühendust e-posti aadressil colordia@colordia.ee.

Kui tunnete muret andmekaitse üldmääruse või muu isikuandmetega seotud õigusakti oletatava rikkumise pärast, mis seondub AS Colordia veebilehe kasutamisega, palume Teid võtta ühendust e-posti aadressil colordia@colordia.ee. Kui Te ei ole rahul sellega, kuidas Teie kaebus lahendati, on Teil õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile (telefon +372 627 4135; e-post info@aki.ee; postiaadress Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129).

3. Milliseid küpsiseid ja kuidas veebilehel kasutatakse

Mis on küpsised
Küpsised on väiksemahulised tekstifailid, mis salvestatakse Teie seadmesse, millega Te veebilehte külastate. Eristatakse ajutisi ja püsiküpsiseid. Ajutised ehk seansi küpsised kustutab Teie seade pärast veebibrauseri sulgemist. Püsiküpsised salvestuvad kasutaja arvutisse ka pärast veebibrauseri sulgemist.

Kui Te külastate veebilehte uuesti, saadab Teie veebibrauser küpsised veebilehele tagasi. Teie veebibrauser võib saata salvestatud küpsiseid ka teistele veebilehtedele, mida külastate ja mis konkreetsed küpsised ära tunnevad. Küpsised aitavad meie süsteemidel teie seadme ära tunda ja muuta Teie varasemad valikud Teile kohe kättesaadavaks. Samuti kasutab veebileht küpsiseid muudel allpool kirjeldatud eesmärkidel.

Milliseid küpsiseid ja millistel eesmärkidel veebileht kasutab
Osad küpsised on sellised, mis on vajalikud veebilehe normaalseks tehniliseks toimimiseks. Need küpsised salvestatakse Teie seadmesse automaatselt, kui avate veebilehe. Teised küpsised on sellised, mis veebilehe toimimiseks vältimatult vajalikud ei ole, kuid võimaldavad muid funktsioone täita. Küpsised kehtivad tavaliselt lühikesel perioodil (päev, nädal või kuu), mõnedel juhtudel ka kauem.

Esiteks kasutab veebileht veebilehelt endalt pärinevaid küpsised. Teiseks kasutab veebileht ka kolmandate osapoolte küpsiseid, mis pärinevad meie teenusepakkujatelt. Viimaste paigaldajaks ja vastutavaks töötlejaks on vastav teenusepakkuja. Veebileht kasutab nii ajutisi ehk seansi küpsiseid kui ka püsiküpsiseid.

Kasutame küpsiseid järgmistel eesmärkidel:

  • kasutajamugavuse suurendamiseks;
  • veebiliikluse analüüsimiseks, külastuskordade loendamiseks ja veebilehe mugavamaks tegemiseks;
  • statistilistel ja turunduslikel eesmärkidel.

Veebileht kasutab ka Google Analytics veebianalüütika teenuseid, mida pakub Google Inc. Google Analytics kasutab samuti küpsiseid, mis salvestatakse Teie seadmesse, et võimaldada veebilehe kasutamise analüüsimist.

Kuidas saate küpsiste kasutamist kontrollida

Küpsistest saate loobuda igal ajal, muutes kasutatava seadme veebibrauseri seadistusi ja kustutades salvestatud küpsised. Kui keelate seadistustes ka veebilehe toimimiseks vajalike küpsiste kasutamise, ei pruugi teil olla võimalik kasutada kõiki selle veebilehe funktsioone.