Müügiinfo

Aule Roosaar
Valmar Puistaja

Saada päring

Email again:

Müügiprotsess

Broneerimine

Korter broneeritakse kliendile kuni kaheks nädalaks tasuta. Peale broneerimist valib klient välja siseviimistlusmaterjalid vastavalt müüja poolt ette antud valikutele.

Siseviimistlusmaterjalide valimise järel valmistatakse ette võlaõigusliku müügilepingu sõlmimiseks vajalikud dokumendid. Kui klient ei edasta broneeringu perioodil võlaõiguslepingu tarbeks vajaminevaid andmeid on müüjal õigus broneering ühepoolselt tühistada.

Müügilepingu sõlmimine

Ostjaga sõlmitakse notariaalne võlaõiguslik müügileping, kus lepitakse kokku kõik tehingu detailid. Müügilepingu sõlmimisel tasub klient 10% ostuhinnast, mis hoiustatakse kuni asjaõiguslepingu sõlmimiseni notarikontol.

Asjaõiguslepingu sõlmimine

Kui korter on ostjale üleandmiseks valmis, sõlmitakse notariaalne asjaõigusleping. Ostja tasub ülejäänud osa ostuhinnast ning toimub korteri omandiõiguse üleminek.

Korteri hind sisaldab:

  • standardmaterjalidega siseviimistlust;
  • tehnovõrkudega (vesi, elekter, kanalisatsioon, kaugküte) liitumist;
  • panipaika;
  • parkimiskohta maa-aluses parklas;
  • konditsioneeri. 

Korteri hind ei sisalda:

  • müügilepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimisega seotud notaritasu ja riigilõivu (tasub ostja);
  • liitumist telefoniside, andmeside, kaabeltelevisioonivõrgu ja valvesignalisatsiooniga;
  • standardist erinevat siseviimistlust.

Broneerimine

Korteri broneerimiseks tuleb täita kodulehe broneerimisavaldus, mille alusel broneeritakse korter kuni kolmeks nädalaks tasuta. Kokkuleppel müügijuhiga on broneeringu tähtaega võimalik pikendada. Siseviimistluspaketi valimise järel valmistatakse ette võlaõiguslepingu sõlmimiseks vajalikud dokumendid. Kui klient ei edasta broneeringu perioodil võlaõiguslepingu tarbeks vajaminevaid andmeid, on müüjal õigus broneering ühepoolselt tühistada.

Võlaõiguslik leping

Ostjaga sõlmitakse notariaalne võlaõiguslik müügileping, kus lepitakse kokku kõik tehingu detailid. Võlaõiguslepingu sõlmimisel tasutakse 20% tehinguväärtusest.